På tisdag den 2 maj har styrelsen tidigare kallat till en bolagstämma för att där besluta om

  • Val av ny revisor
  • Beslut om förtidsinlösen av preferensaktier
  • Minskning av aktiekapitalet
  • Beslut om ändring av bolagsordningen
  • Beslut om genomförande av nyemission

Styrelsen har beslutat om återkallelse av de tre förslagen som inte avser val av ny revisor. Den kvarvarande punkten på stämman kommer därför att enbart vara val av ny revisorn. Återkallelse sker då ett större antal aktieägare i bolaget har inkommit med önskemål om att få mer tid att behandla dessa tre sakfrågor och styrelsen har hörsammat deras önskemål och beslutat att återkalla dessa tre beslutspunkter. Styrelsen avser i stället att föreslå samtliga beslutspunkter på kommande årsstämman som beräknas hållas under juni 2023.
Styrelsen har även varit tvungen att ändra möteslokal för stämman då antalet anmälda aktieägare överstiger de antal som tidigare var beräknat av styrelsen, se nedanstående ny information.

Ny adress
Scandic Crown Hotell
Polhemsplatsen 3
411 11 Göteborg

Styrelsen den 1 maj 2023
Göteborg