Extra bolagsstämman i Biotech-IgG Equity AB (publ) (”bolaget”) ägde rum den 2 maj 2023 på Scandic Crown Hotell, Polhemsplatsen 3, 411 11 Göteborg. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades.

Till ordförande och protokollförare valdes Glenn Renhult och till justeringsman valdes Stefan Nyman. Det konstaterades att bolagstämman varit behörig sammankallad och den presenterade dagordningen godkändes av samtliga aktieägare på stämman. Stämman beslutade sedan att välja Leif Gunnar Skarle som ny revisor i bolaget.

Styrelsen