Aktieägarna i Biotech-IgG Equity AB (publ) 556529–6224, kallas till årsstämma den 18 aug 2023 kl.13.00 i Arkipelagens företagscenter, Stora Åvägen 21, 436 34 Askim.

Läs kallelsen i sin helhet här