Halvårsrapport 2022

Resultatet efter finansiella poster och skatt uppgick till 11 296 tkr (12 458 tkr) Resultatet innan finansiella poster uppgick till 696 tkr (-606 tkr) Nettoomsättningen uppgick till 7 206 tkr (2 861 tkr) Resultat per aktie uppgick till 0,001 kr (-0,009 kr) Försäljningsökning med 251% jämfört med föregående år Vid [...]

Halvårsrapport 20222022-08-31T16:22:53+02:00

Anmälan om teckning av TO2 i Biotech-IgG Equity AB (publ)

Som optionsinnehavare av TO2 i Biotech-IgG Equity AB (publ) kan du nu anmäla din teckning direkt till bolaget alternativt även via din bank där du har dina aktier förvaltade, se nedanstående teckningsvillkor. Bolaget kommer även i skrift att skicka ut teckningsvillkoren och anmälningssedeln till samtliga optionshavare under kommande vecka. Teckningstid: [...]

Anmälan om teckning av TO2 i Biotech-IgG Equity AB (publ)2022-08-08T11:26:02+02:00

Kommuniké från Biotech-IgG Equity årsstämma 2022

Årsstämman i Biotech-IgG Equity AB (publ) (”bolaget”) ägde rum den 22 juli 2022 i Arkipelagens företagscenter, Stora Åvägen 21, 436 34 Askim. Nedan följer en sammanfattning av de huvudsakliga beslut som fattades. Fastställande av resultat- och balansräkning Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningen såsom dessa intagits i årsredovisningen för räkenskapsåret 2021. [...]

Kommuniké från Biotech-IgG Equity årsstämma 20222022-07-24T12:30:59+02:00

Biotech-IgG Equity utökar sitt ägande i Capital Conquest AB (publ) (2,7 Mkr)

Biotech-IgG Equity AB (publ) (”Biotech” eller ”Bolaget”) har förvärvat ytterligare 902 263 b-aktier i Capital Conquest AB (publ) i syfte att konsolidera koncernen till ett moderbolag, vilket beslutades av styrelsen under 2021. Köpeskillingen för aktierna uppgår till cirka 2,7 Mkr (3 SEK per aktie) och betalning kommer ske med nyemitterade [...]

Biotech-IgG Equity utökar sitt ägande i Capital Conquest AB (publ) (2,7 Mkr)2022-07-22T00:11:15+02:00

Biotech-IgG Equity emitterar obligationer för 4,2 Mkr

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. [...]

Biotech-IgG Equity emitterar obligationer för 4,2 Mkr2022-07-21T22:42:37+02:00

Biotech-IgG Equity utökar volymförsäljningen till Karolinska Universitetssjukhuset

Biotech-IgG Equity AB (publ) ("Bolaget") har under den senaste perioden fått en utökad volymförsäljning till Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm vilket främst beror på en utökad efterfrågan av Candida-, och Bacteriatester. Bolaget säljer idag ett flertal volymprodukter till Karolinska varav försäljningen uppgår till cirka 0,8 - 1,0 MSEK per månad, med [...]

Biotech-IgG Equity utökar volymförsäljningen till Karolinska Universitetssjukhuset2022-07-21T22:40:45+02:00

Biotech-IgG Equity ska accelerera tillväxten ytterligare med nya förvärv

Biotech-IgG Equity AB (publ) ("Bolaget") har som målsättning att öka tillväxten ytterligare inom ”life science” under de kommande 12 - 18 månaderna. Bolaget tittar därför på ett antal större förvärvskandidater som kan stärka bolagets position i Norden och möjligheten att ta nya marknadsandelar i övriga Europa. Bolaget har därför beslutat [...]

Biotech-IgG Equity ska accelerera tillväxten ytterligare med nya förvärv2022-07-21T22:37:56+02:00

Biotech-IgG Equity uppvisar en stark tillväxt under andra kvartalet (+147%)

Biotech-IgG Equity AB (publ) ("Bolaget") har haft en stark tillväxt under andra kvartalet (Q2) där intäkterna har ökat med 147% jämfört med föregående år, och ligger därmed i linje med styrelsens prognos för verksamhetsåret 2022. Intäktsökningen beror främst på en utökad T2 försäljning där volymförsäljningen av både Candida-, och Bacteriatester [...]

Biotech-IgG Equity uppvisar en stark tillväxt under andra kvartalet (+147%)2022-07-21T22:32:24+02:00

Biotech-IgG Equity beställer nya T2DX instrument från T2 Biosystems Inc

Biotech-IgG Equity AB (publ) ("Bolaget") har beställt två (2) nya T2DX instrument från T2 Biosystems som kommer levereras till bolaget under början av juli 2022. Därutöver så har bolaget även ingått ett avtal på ytterligare tre (3) T2DX instrument som kommer levereras till bolaget under 2023. De är mycket glädjande [...]

Biotech-IgG Equity beställer nya T2DX instrument från T2 Biosystems Inc2022-07-01T10:38:48+02:00

Biotech-IgG Equity tecknar förlängt distributörsavtal med T2 Biosystems Inc

Biotech-IgG Equity AB (publ) ("Bolaget") har tecknat ett förlängt distributörsavtal med T2 Biosystems Inc (”T2”) för marknadsföring och distribution av instrumentet T2DX som hanterar både Bacteria-, och Candidatester. Biotech-IgG Equity har exklusiv försäljningslicens i både Sverige, Danmark och Island av deras produkter. Bolaget är sedan 2017 en långsiktig avtalspartner till [...]

Biotech-IgG Equity tecknar förlängt distributörsavtal med T2 Biosystems Inc2022-07-01T10:37:33+02:00
Till toppen