Om backman

Denna skribent har ännu inte fyllt i någon information.
Hittills har backman skapat 174 blogginlägg för.

Delårsrapport III

Resultatet efter finansiella poster och skatt uppgick till 10 844 tkr (12 313 tkr) Resultatet innan finansiella poster uppgick till 582 tkr (-429 tkr) Nettoomsättningen uppgick till 12 304 tkr (3 967 tkr) Resultat per aktie uppgick till 0,001 kr (-0,009 kr) Försäljningsökning med cirka 310% jämfört med föregående [...]

2022-11-30T08:36:40+01:002022-11-30|

Justerade emissionsvillkor (32,3 Mkr)

Styrelsen i Biotech-IgG Equity AB (publ) har med stöd av sitt emissionsbemyndigande beslutat att bolaget ska genomföra en emission av aktier och teckningsoptioner, vilket totalt kan komma att tillföra bolaget cirka 32,3 miljoner kronor före emissionskostnader. Bolaget har även beslutat att emissionen ska i stället genomförs som en spridningsemission i [...]

2022-11-28T08:23:19+01:002022-11-28|

Biotech-IgG beslutar att genomföra en företrädesemission av aktier och nya teckningsoptioner till ett belopp av 32,3 Mkr

Styrelsen för Biotech-IgG Equity AB (publ) har med stöd av sitt emissionsbemyndigande beslutat att bolaget ska genomföra en företrädesemission av aktier och teckningsoptioner, vilket totalt kan tillföra bolaget cirka 32,3 miljoner kronor före emissionskostnader. Bolaget har under de senaste 12 månaderna haft en väldigt bra tillväxt och för att säkerställa [...]

2022-11-18T08:07:56+01:002022-11-18|

Halvårsrapport 2022

Resultatet efter finansiella poster och skatt uppgick till 11 296 tkr (12 458 tkr) Resultatet innan finansiella poster uppgick till 696 tkr (-606 tkr) Nettoomsättningen uppgick till 7 206 tkr (2 861 tkr) Resultat per aktie uppgick till 0,001 kr (-0,009 kr) Försäljningsökning med 251% jämfört med föregående år Vid [...]

2022-08-31T16:22:53+02:002022-08-31|

Anmälan om teckning av TO2 i Biotech-IgG Equity AB (publ)

Som optionsinnehavare av TO2 i Biotech-IgG Equity AB (publ) kan du nu anmäla din teckning direkt till bolaget alternativt även via din bank där du har dina aktier förvaltade, se nedanstående teckningsvillkor. Bolaget kommer även i skrift att skicka ut teckningsvillkoren och anmälningssedeln till samtliga optionshavare under kommande vecka. Teckningstid: [...]

2022-08-08T11:26:02+02:002022-08-06|

Kommuniké från Biotech-IgG Equity årsstämma 2022

Årsstämman i Biotech-IgG Equity AB (publ) (”bolaget”) ägde rum den 22 juli 2022 i Arkipelagens företagscenter, Stora Åvägen 21, 436 34 Askim. Nedan följer en sammanfattning av de huvudsakliga beslut som fattades. Fastställande av resultat- och balansräkning Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningen såsom dessa intagits i årsredovisningen för räkenskapsåret 2021. [...]

2022-07-24T12:30:59+02:002022-07-24|

Biotech-IgG Equity utökar sitt ägande i Capital Conquest AB (publ) (2,7 Mkr)

Biotech-IgG Equity AB (publ) (”Biotech” eller ”Bolaget”) har förvärvat ytterligare 902 263 b-aktier i Capital Conquest AB (publ) i syfte att konsolidera koncernen till ett moderbolag, vilket beslutades av styrelsen under 2021. Köpeskillingen för aktierna uppgår till cirka 2,7 Mkr (3 SEK per aktie) och betalning kommer ske med nyemitterade [...]

2022-07-22T00:11:15+02:002022-07-21|

Biotech-IgG Equity emitterar obligationer för 4,2 Mkr

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. [...]

2022-07-21T22:42:37+02:002022-07-21|

Biotech-IgG Equity utökar volymförsäljningen till Karolinska Universitetssjukhuset

Biotech-IgG Equity AB (publ) ("Bolaget") har under den senaste perioden fått en utökad volymförsäljning till Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm vilket främst beror på en utökad efterfrågan av Candida-, och Bacteriatester. Bolaget säljer idag ett flertal volymprodukter till Karolinska varav försäljningen uppgår till cirka 0,8 - 1,0 MSEK per månad, med [...]

2022-07-21T22:40:45+02:002022-07-21|

Biotech-IgG Equity ska accelerera tillväxten ytterligare med nya förvärv

Biotech-IgG Equity AB (publ) ("Bolaget") har som målsättning att öka tillväxten ytterligare inom ”life science” under de kommande 12 - 18 månaderna. Bolaget tittar därför på ett antal större förvärvskandidater som kan stärka bolagets position i Norden och möjligheten att ta nya marknadsandelar i övriga Europa. Bolaget har därför beslutat [...]

2022-07-21T22:37:56+02:002022-07-21|
Till toppen