Under veckan har bolaget implementerat samt rullat ut första delen av sin nya IT satsning. Nu i steg ett berörs fakturering, ekonomistyrning samt orderhantering.

Märkbara effekter så långt är ökad förmåga och precision i att skapa nyckeltal.

Mats Andersson, styrelsens ordförande, konstaterar att nya ledningen drar stora fördelar av att med helt ny hastighet kunna få kvalitativa uppföljning och beslutsunderlag. Vi har bland annat fått helt nya förutsättningar att följa vår försäljningsutveckling, lönsamhet och marknadspenetration. När vi jämför gamla siffror med nya siffror blir det till exempel uppenbart att vi på kort tid lyckts sprida våra risker. Detta dels genom att vi tagit oss in på ny marknad men också genom nya kunder på befintliga marknader.

Mer information angående bolagets försäljning och lönsamhet kommer kommuniceras i vår kommande kvartalsrapport den 2017-10-27, säger Mats Andersson, Ordförande i Biotech-igG AB (publ)

Mats Andersson, Ordförande i Biotech-igG AB (publ)
Tel: +46 73 312 59 73
Biotech-IgG AB , Scheelevägen 27, 223 70 LUND, tel 046-12 37 40, fax 046-12 37 60 ,
Internet: www.biotech-igg.com, mail: info@biotech-igg.com.