Dotterbolaget Capital Conquest AB (publ) – kapitalanskaffning om 17,25 Mkr

Biotech-IgG Equity AB (publ) (”Biotech” eller ”Bolaget”) vill informera samtliga aktieägare att styrelsen i dotterbolaget Capital Conquest AB (publ) har idag föreslagit att de ska genomföra en nyemission totalt 17,25 Mkr. Aktieägare i Biotech-IgG Equity AB kommer även få möjligheten att delta i emission då den kommer vara ett allmänt [...]

2023-12-28T14:26:08+01:002023-12-28|

Kommuniké från extra stämma i Biotech-IgG Equity

Biotech-IgG Equity AB (publ) (”Bolaget”) höll den 2023-11-28 kl 13.00 en extra bolagsstämma enligt tidigare utgiven kallelse, varvid följande beslut fattades: Stämman beslutade att omvälja Glenn Renhult, Stefan Nyman, Hans Larnefeldt som styrelseledamöter och nyval av Per Wilhelm Wåhlin som styrelseordförande i bolaget. Beslutat var enhälligt av samtliga aktieägare. Stämman [...]

2023-12-04T11:54:12+01:002023-12-04|

Kallelse till extra bolagsstämma i Biotech-IgG Equity AB (publ)

Aktieägarna i Biotech-IgG Equity AB (publ), org nr 556529-6224, kallas till extra bolagsstämma den 28 nov 2023 kl 13.00 i Stuveriet, Konferenslokal ”Draken”, vån 14, Masthamnsgatan 21, 413 28 Göteborg. Rätt att deltaga Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda [...]

2023-11-09T15:35:21+01:002023-11-09|

Kommuniké från extra stämma i Biotech-IgG Equity

Biotech-IgG Equity AB (publ) (”Bolaget”) höll den 2023-10-20 kl 13.00 en extra bolagsstämma enligt tidigare utgiven kallelse, varvid följande beslut fattades: Stämman beslutade att välja Ekonum Revision AB, org.nr 559375-4228 som revisionsbolag med huvudansvarig revisor Ivan Ticic. Beslutet godkändes enhälligt (100%) av samtliga aktieägare på stämman. Stämman beslutade att bolaget [...]

2023-10-25T15:51:57+02:002023-10-25|

Biotech-IgG Equity AB (publ) – ledningsförändringar (VD)

Styrelsen i Biotech-IgG Equity AB (publ) har utsett Glenn Renhult till ny Verkställande Direktör och koncernchef i företagsgruppen. Han efterträder Johan Lee Backman som fortsättningsvis kommer vara affärskonsult till bolaget. Glenn Renhult är en serie entreprenör tillika riskkapitalist och har varit bolagets huvudägare sedan 2017. Styrelsen tackar även Johan Lee [...]

2023-10-23T15:42:44+02:002023-10-23|

Kallelse till extra bolagsstämma i Biotech-IgG Equity AB (publ)

Aktieägarna i Biotech-IgG Equity AB (publ), org nr 556529–6224, kallas till extra bolagsstämma fredagen den 20 okt 2023 kl 13.00 i Stuveriet, Konferenslokal ”Draken”, vån 14, Masthamnsgatan 21, 413 28 Göteborg. Rätt att deltaga Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB [...]

2023-10-03T14:32:38+02:002023-10-03|

Kommuniké från Biotech-IgG Equity årsstämma 2022

Årsstämman i Biotech-IgG Equity AB (publ) (”bolaget”) ägde rum den 18 aug 2023 i Scandic Crown Hotell, Polhemsplatsen 3, 411 11 Göteborg. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Stämman valde Lars Ågren till ordförande, Glenn Renhult till protokollförare samt Martin Roos och Gunnar Ek som justeringsmän. Fastställande [...]

2023-09-29T16:18:28+02:002023-09-29|

Kommuniké från extra bolagsstämma i Biotech-IgG Equity AB (publ)

Extra bolagsstämman i Biotech-IgG Equity AB (publ) (”bolaget”) ägde rum den 2 maj 2023 på Scandic Crown Hotell, Polhemsplatsen 3, 411 11 Göteborg. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Till ordförande och protokollförare valdes Glenn Renhult och till justeringsman valdes Stefan Nyman. Det konstaterades att bolagstämman varit [...]

2023-05-03T15:12:33+02:002023-05-03|
Till toppen