Styrelsen i Biotech-IgG Equity AB (publ) har utsett Glenn Renhult till ny Verkställande Direktör och koncernchef i företagsgruppen. Han efterträder Johan Lee Backman som fortsättningsvis kommer vara affärskonsult till bolaget. Glenn Renhult är en serie entreprenör tillika riskkapitalist och har varit bolagets huvudägare sedan 2017. Styrelsen tackar även Johan Lee Backman för sitt arbete under de gångna åren som bolagets VD.

Styrelsen
Oktober 2023