Hållbarhet

Biotech-IgG Equity är ett publikt investmentbolag som har cirka 3 100 aktieägare och huvudägare i bolaget är idag investmentbolaget Capital Conquest AB (publ) som ägs och drivs av Biotech-IgG Equity VD Glenn Renhult. Genom att aktivt utveckla en diversifierad portfölj av professionellt förvaltade bolag och verksamheter är vårt mål att skapa värde och avkastning till våra aktieägare.

Grundstenarna i vår affärsmodell är djupt engagemang och hög närvaro i portföljbolagen varav bolagets fokus ligger idag mot Biotech sektorn i form dotterbolaget Biotech-IgG A/S och Biotech-IgG International AB.

Vi är övertygade att det finns en stark koppling mellan hållbarhet och långsiktigt värdeskapande och vårt mål är att främja en hållbar utveckling och skapa medvetenhet kring hållbarhetsfrågor på alla nivåer i koncernen. Biotech-IgG Equity ska även agera som ett ansvarsfullt företag, ägare och arbetsgivare.