Hållbarhet

Biotech-IgG Equity är ett publikt investmentbolag med fokus på biotech sektorn och bolaget grundades 1996 och har idag cirka 3 100 aktieägare. Tillväxt med vidbehållen lönsamhet är bolagets primära mål och genom att aktivt utveckla och driva koncerns verksamheter framåt så skapar vi värde och avkastning till våra aktieägare.

Vi är övertygade att det finns en stark koppling mellan hållbarhet och långsiktigt värdeskapande och vårt mål är att främja en hållbar utveckling och skapa medvetenhet kring hållbarhetsfrågor på alla nivåer i koncernen utan att påverka tillväxtmålen. Biotech-IgG Equity ska även agera som ett ansvarsfullt företag, ägare och arbetsgivare.