Organisation

Biotech-IgG Equity AB (publ) organisation är utformad utifrån de mål och krav som finns på ett aktivt och värdeskapande ägande. Styrelsen är aktiv och beslutar om investeringar och avyttringar. De besitter en djup och bred finansiell kompetens samt har erfarenheter som entreprenörer inom ett flertal olika verksamheter.

Genom en liten och effektiv organisation har bolaget korta beslutsvägar och uppnår därför en god lönsamhet då administrationen är begränsad till ett fåtal personer och blir då väldigt kostnadseffektivt.