Organisation

Biotech Equity AB (publ) organisation är utformad utifrån de mål och krav som finns på ett aktivt och värdeskapande ägande. Styrelsen är aktiv och beslutar om investeringar och avyttringar. De besitter djup och bred finansiell kompetens samt har erfarenheter som entreprenörer.

Genom en effektiv och liten organisation har bolaget korta beslutsvägar och uppnår därför en god lönsamhet då administrationen är begränsad till ett fåtal personer blir bolaget väldigt kostnadseffektivt.