Finansiella Rapporter

Delårsrapport Q3 2017: 27 oktober 2017
Bokslutskommuniké Q4 2017: 28 februari 2018