Kära aktieägare,

Under de senaste åren har vi haft en mycket god utveckling med vår primära produkt T2Dx. Bolaget har även ingått nya avtal med Karolinska Universitetssjukhuset, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Akademiska Sjukhuset och Universitetssjukhuset Örebro som nu har börjat använda T2 Biosystem instrumentet som vi har varit representant för i Sverige, Norge och Danmark sedan 2017.

Våra försäljningsvolymer ökar successivt i takt med att de nya kommersiella avtalen träder i full kraft, därmed är både jag och övriga i koncernledningen övertygade om att vi kommer se en positiv resultatutveckling under 2020-2021. Fortsätter bolaget sin goda resultatutveckling är vår förhoppning att bolaget ska kunna börja med aktieutdelningar under våren 2021.

Avslutningsvis vill jag passa på att tacka alla aktieägare för ert stöd och tilltro till vår verksamhet. Tillsammans bygger vi ett lönsamt tillväxtbolag med försäljning i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Island, säger Glenn Renhult, Ordförande i Biotech-IgG Equity AB (publ).