Styrelse och revisorer

Johan Lee Backman
Verkställande direktör och ledamot

Hans Larnefeldt
Styrelseledamot

Glenn Renhult
Styrelseordförande

Erik John-David Larsson
Revisor, BDO Mälardalen AB

Stefan Nyman
Styrelseledamot