Kontakt

Postadress
Biotech-IgG Equity AB (publ)
Box 4211
171 04 Solna

Mail
ir@biotech-igg.com


Alla ir frågor går genom mail, håll er uppdaterade genom att läsa våra pressmeddelanden.

Kund och leverantörsfrågor se biotech-igg.com