Aktieägare

Namn A-aktier B-aktier Andel Röster
Capital Conquest AB (publ) 10 000 000 29 174 814 14,1% 35%
Matz Eklund 0 9 468 166 3,4% 2,6%
Bo Leander 0 8 500 000 3,0% 2,3%
Joachim Ekdahl 0 5 600 000 2,0% 1,5%
Stefan Nyman 0 5 500 000 2,0% 1,5%
Stratex Consulting AB 0 5 000 000 1,8% 1,4%
Additech Business Consulting AB 0 4 000 000 1,4% 1,1%
Hans Larnfeldt 0 3 003 500 1,1% 0,8%
Bo Åkerlund 0 3 000 000 1,1% 0,8%
Rigmor Johansson 0 2 600 000 0,9% 0,7%
Rune Olsson 0 2 424 241 0,9% 0,7%
Joakim Sellgren 0 2 385 875 0,9% 0,6%
Anton Lahdo 0 2 036 283 0,7% 0,6%
Gunnar Ekdahl 0 2 000 766 0,7% 0,5%
Claes Martinsson 0 2 000 000 0,7% 0,5%
Jonas Gudmunds 0 2 000 000 0,7% 0,5%
Jonbel Transport AB 0 1 878 000 0,7% 0,5%
Anders Regné 0 1 831 879 0,7% 0,5%
Björn Bredås 0 1 764 543 0,6% 0,5%
Tommy Andersson 0 1 664 647 0,6% 0,5%
Övriga aktiägare 0 171 400 506 61,5% 46,5%
Totalt 10 000 000 268 733 220 100% 100%