Aktieägare

per den 2018-03-31

Namn A-aktier B-aktier Andel Röster
Capital Conquest AB (publ) 22 500 000 179 224 814 29,75% 45,90%
Jonas Gudmunds (inklusive juridisk person) 28 000 000 4,13% 3,18%
Henrik Johansson (inklusive juridisk person) 23 000 000 3,39% 2,61%
Joachim Gunnarsson Ekdahl 22 400 000 3,30% 2,54%
Hans Larnefeldt 17 000 000 2,51% 1,93%
Rune Olsson 14 696 964 2,17% 1,67%
Joakim Sellgren 9 543 500 1,41% 1,08%
Matz Eklund 9 468 166 1,40% 1,08%
Bo Leander 8 500 000 1,25% 0,97%
ADDITECH BUSINESS CONSULTING AB 8 200 000 1,21% 0,93%
Gunnar Ekdahl 8 003 064 1,18% 0,91%
Sareko Consulting AB 7 900 000 1,17% 0,90%
Bert Skoglund (inklusive juridisk person) 7 738 920 1,14% 0,88%
Stefan Nyman (inklusive juridisk person) 7 220 000 1,06% 0,82%
Bo Göran Åkerlund 7 000 000 1,03% 0,79%
Övriga aktieägare 297 690 066 43,90% 33,81%
Totalt antal aktier: 22 500 000 655 585 494 100,00% 100,00%