Aktieägare

per den 2018-10-31

Namn A-aktier B-aktier Andel Röster
Capital Conquest AB (publ) 22 500 000 179 224 814 26,41% 41,83%
Joachim Gunnarsson Ekdahl 28 350 000 3,71% 2,93%
Henrik Johansson (inklusive juridisk person) 28 000 000 3,67% 2,90%
Jonas Gudmunds (inklusive juridisk person) 28 000 000 3,67% 2,90%
Hans Larnefeldt 23 000 000 3,01% 2,38%
Rune Olsson 17 196 964 2,25% 1,78%
Bert Skoglund (inklusive juridisk person) 11 738 920 1,54% 1,21%
Joakim Sellgren 9 543 500 1,25% 0,99%
Matz Eklund 9 468 166 1,24% 0,98%
Bo Leander 8 500 000 1,11% 0,88%
Additech Business Consulting AB 8 200 000 1,07% 0,85%
Gunnar Ekdahl 8 003 064 1,05% 0,83%
Sareko Consulting AB 7 900 000 1,03% 0,82%
Stefan Nyman (inklusive juridisk person) 7 220 000 0,95% 0,75%
Bo Göran Åkerlund 7 000 000 0,92% 0,72%
Övriga aktieägare 359 972 740 47,13% 37,25%
Totalt antal aktier: 22 500 000 741 318 168 100,00% 100,00%