Aktieägare

per den 2018-06-29

Namn A-aktier B-aktier Andel Röster
Capital Conquest AB (publ) 22 500 000 179 224 814 29,75% 45,90%
Henrik Johansson (inklusive juridisk person) 31 000 000 4,29% 3,35%
Jonas Gudmunds (inklusive juridisk person) 28 000 000 3,38% 3,03%
Joachim Gunnarsson Ekdahl 22 400 000 3,10% 2,42%
Hans Larnefeldt 17 000 000 2,35% 1,84%
Rune Olsson 14 696 964 2,03% 1,59%
Joakim Sellgren 9 543 500 1,32% 1,03%
Matz Eklund 9 468 166 1,31% 1,02%
Bo Leander 8 500 000 1,18% 0,92%
ADDITECH BUSINESS CONSULTING AB 8 200 000 1,14% 0,89%
Gunnar Ekdahl 8 003 064 1,11% 0,87%
Sareko Consulting AB 7 900 000 1,09% 0,85%
Bert Skoglund (inklusive juridisk person) 7 738 920 1,07% 0,84%
Stefan Nyman (inklusive juridisk person) 7 220 000 1,00% 0,78%
Bo Göran Åkerlund 7 000 000 0,97% 0,76%
Övriga aktieägare 333950392 46,23% 36,11%
Totalt antal aktier: 22 500 000 699 845 820 100,00% 100,00%