Affärsidé och Mål

Biotech Equity AB (publ) affärsidé är att ge en god riskjusterad avkastning till sina aktieägare genom att investera i verksamheter där Biotech kan fungera som en engagerad ägare med fokus mot Biotech sektorn. Biotech Equity AB (publ) målsättning är att uppnå en avkastning på eget kapital om minst 15% per år.