Publiceringstillfällen

Kommande rapporter

Bokslutskommuniké Q4 2018: 27 februari 2019
Delårsrapport Q3 2018: 01 november 2018
Delårsrapport Q2 2018: 02 augusti 2018

Kalender
2018
Delårsrapport Q1 2018 2018-05-03
Bokslutskommuniké Q4 2017 2018-02-28
2017
Delårsrapport Q3 2017 2017-10-27
Delårsrapport Q2 2017 2017-08-25
Delårsrapport Q1 2017 2017-05-05
Årsredovisning 2016 2017-04-19
Bokslutskommuniké Q4 2016 2017-02-17
2016
Delårsrapport Q3 2016 2016-10-28