Biotech-IgG Equity AB (publ) (”Biotech” eller ”Bolaget”) vill informera samtliga aktieägare att styrelsen i dotterbolaget Capital Conquest AB (publ) har idag föreslagit att de ska genomföra en nyemission totalt 17,25 Mkr.

Aktieägare i Biotech-IgG Equity AB kommer även få möjligheten att delta i emission då den kommer vara ett allmänt erbjudande, under förutsättningen att den kommande årstämman 31/1 – 2024 godkänner styrelsens förslag.

Mer information finns att läsa på www.capital-conquest.se

För ytterligare information kontakta

Glenn Renhult, VD i Biotech-IgG Equity AB (publ)
E-post: glenn.renhult@capital-conquest.se