Biotech-IgG Equity AB (publ) (”Bolaget”) höll den 2023-10-20 kl 13.00 en extra bolagsstämma enligt tidigare utgiven kallelse, varvid följande beslut fattades:

Stämman beslutade att välja Ekonum Revision AB, org.nr 559375-4228 som revisionsbolag med huvudansvarig revisor Ivan Ticic. Beslutet godkändes enhälligt (100%) av samtliga aktieägare på stämman. Stämman beslutade att bolaget ska inleda en juridisk granskning av Martin Roos och hans bolag The path less Travelled AB agerande mot bolaget. Beslutet godkändes enhälligt (100%) av samtliga röstberättigade aktieägare på stämman.

Styrelsen
Oktober 2023