Årsredovisning för perioden 2022-01-01 – 2022-12-31

Läs årsredovisningen här