Biotech-IgG ABs styrelse har idag fattat beslut om att begära avnotering från Aktietorget med hänvisning till bl.a. att formaliteterna runt nynoteringsprocessen har gjort att bolaget inte haft skälig tid till förfogande. Sista noteringsdag kommer vara fredagen den 6 oktober 2017.

Bolagets mål har från början varit att rensa bort kostnader och olönsamma delar för att levererar ett positivt resultat och har på mycket kort tid åstadkommit en konsolidering och skapat ett underliggande positivt kassaflöde i den operativa verksamheten. Detta ihop med den extrainformation och dokumentation som lagts ovanpå den nya noteringsprocessen har gjort att bolaget hamnat i tidsbrist.

”Vi beklagar den olägenhet detta medför för våra aktieägare. Vi har en mycket positiv syn på bolagets fortsatta utveckling och vi kommer nu lägga alla resurser för att snabbt skapa ett lönsamt och välmående bolag. Vår målsättning är att inom 6 månader åternotera bolaget på en av de svenska MTF listorna”, säger Anders Edvardsson, VD Biotech-IgG AB.

För fortsatt löpande information se: www.biotech-igg.com

Anders Edvardsson, VD i Biotech-igG AB (publ)
Tel: +46 733 50 49 10
Biotech-IgG AB, Scheelevägen 27, 223 70 LUND, tel 046-12 37 40, fax 046-12 37 60,
Internet: www.biotech-igg.com, mail: info@biotech-igg.com.

Denna information är sådan information som Biotech-igG AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 september 2017.