Med hänvisning till dagens pressmeddelande från bolaget och pressmeddelande från AktieTorget, återupptas handeln i Biotech IgG AB:s aktie BIGG B i morgon den 29 september 2017 vid handelns öppnande kl. 09:00.

Information om aktien:
Kortnamn: BIGG B
ISIN-kod: SE0002837955
OrderBookID: 75247
CFI: ESXXXX
FISN: BIGG/AKT B
Organisationsnummer: 556529-6224
Stockholm 2017-09-28
AktieTorget
+46 8 511 680 00
info@aktietorget.se