Anders Edvardsson, VD i Biotech-IgG, har i helgen på eget initiativ begärt lämna sitt uppdrag i bolaget. Den arbetsinsats som krävts fram till nu har varit betydligt större än kalkylerat och mycket återstår. Då Anders driver andra uppdrag parallellt blir hans situation ohållbar om samma kvalitet som han leverart fram till nu skall kunna bibehållas.

Vi är oerhört tacksamma för den enorma arbetsinsats Anders lagt ner i bolaget. Anders har på kort tid genomlyst bolaget, konstruerat och rullat ut ett antal program där vi nu ser effekterna komma säger Mats Andersson, styrelsens ordförande i Biotech-igG AB (publ).

Som ny VD och koncernchef för Biotech-igG har styrelsen beslutat att välja Glenn Renhult och han tillträder tjänsten idag den 11 oktober 2017. Med bakgrund av detta så har även Anders Edvardsson kommit överens om att sälja 21 574 814 aktier i Biotech-igG som ägs av hans bolag Insolita AB till investmentbolaget Capital Conquest AB (publ) där Renhult är idag huvudägare och VD och efter transaktionen innehar Insolita AB (Anders Edvardsson) 800 000 aktier i Biotech-igG AB (publ).

Kort om Capital Conquest AB (publ)
Bolaget är ett publikt investmentbolag och har sitt säte i Stockholms kommun och bedriver mangementtjänster och förvaltningsverksamhet genom att direkt eller indirekt förvärva, förvalta, förmedla och avyttra aktier, andelar samt övriga finansiella tillgångar.

Mats Andersson, Ordförande i Biotech-igG AB (publ)
Tel: +46 73 312 59 73

Biotech-IgG AB, www.biotech-igg.com, mail: info@biotech-igg.com
Postadress: Box 2138, 403 13 Göteborg, Sweden
Visit adress: Arne Jacobsens Alle 7, 5th floor, DK-2300 Copenhagen S, Denmark