Vid den extra bolagsstämman i Biotech-IgG AB (publ), org. nr. 556529-6224, den 9 november 2017 fattades följande beslut:

  • Stämman beslutade att omvälja Mats Andersson och Stefan Nyman som styrelseledamöter samt nyvälja Glenn Renhult som ny styrelseledamot. Till ordförande valdes Mats Andersson.
  • Stämman beslutade att ändra bolagsordning enligt styrelsens förslag i kallelsen.
  • Stämman beslutade att välja Göran Bringer som revisor.

Se bifogat bolagstämmaprotokoll
Se bifogat bolagsordning

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Glenn Renhult, VD i Biotech Equity AB (publ)
Tel: +46 72 732 55 33
E-post: glenn.renhult@biotech-igg.com

Mats Andersson, Ordförande i Biotech Equity AB (publ)
Tel: +46 73 312 59 73