Av den delårsrapport som offentliggjordes den 2017-10-27 framgick det att bolaget har väldigt goda möjligheter att kunna försätta expandera och väsentligt öka bolagets framtida intäkterna genom sitt distributionsavtal med T2 Biosystem vilket beräknas ske under första kvartalet 2018.

Biotech koncernens omsättning genererar tillräckligt rörelsekapital för den aktuella verksamheten under den kommande tolvmånadersperioden. Rörelsekapitalet bedöms dock inte tillräckligt för att fortsätta expansionen i oförändrad takt. För att optimera tillväxttakten och för att säkra beredskapen inför framtida förvärv eller andra expansionsmöjligheter överväger styrelsen därför för närvarande ytterligare kapitalanskaffning. Något beslut om detta har ännu inte fattats och mer information kommer publiceras inom kort.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Glenn Renhult, VD i Biotech Equity AB (publ)
Tel: +46 72 732 55 33
E-post: glenn.renhult@biotech-igg.com

Mats Andersson, Ordförande i Biotech Equity AB (publ)
Tel: +46 73 312 59 73