För att ta nästa steg och på bästa möjliga sätt effektivisera nuvarande försäljningsprocess så bildas ett nytt dotterbolag under namnet Biotech-igG International AB. Bolaget kommer hantera all utgående försäljning från och med Q1 – 2018 och på detta sätt så kommer även kvartalsrapporter att kunna konsolideras betydligt billigare och snabbare då redovisning hanteras i samma ekonomiprogram (till skillnad från nuvarande dotterbolag i Danmark) 

Biotech-igG International kommer även kunna hantera enskilda valutor gällande inbetalningar från Norge, Danmark, Sverige utan att kunden kommer att på något vis påverkas då ett valuta konto kommer användas för att underlätta för respektive kund/länder. Nya hanteringssätet medför även en längre transaktionsavgifter i banken för koncernen och vi beräknar att vi årligen spara ca 80-100 tkr.

Bolaget finns idag i tre länder i form av Sverige, Norge och Danmark och är ett av de större distributionsföretag idag inom Biotech sektorn. Men från och med Q1 – 2018 kan jag med glädje även meddela att vi är aktiva i länderna Finland, Åland och Island vilket kommer påverka koncernens försäljning och resultat positivt framöver. 

Förutom resekostnader och en del översättningskostnader så kommer inte expansionen innebära några större investeringar för koncernen då vi sköter merparten av allt digitalt istället för ett kontor i respektive land, säger Glenn Renhult, VD i Biotech Equity AB (publ) 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Glenn Renhult, VD i Biotech Equity AB (publ)
Tel: +46 72 732 55 33
E-post: glenn.renhult@biotech-igg.com

Mats Andersson, Ordförande i Biotech Equity AB (publ)
Tel: +46 73 312 59 73