Bolaget har via sitt dotterbolag Biotech-igG A/S under veckan besökt Medica mässan i Düsseldorf Tyskland för att träffa en del av bolagets leverantörer. Under mässan träffade  vi bland annat två representanter från T2 Biosystem för att diskutera kommande försäljningar, leveranstider och tillhörande utbildning.

Bolagets förhoppning och målsättning är att kunna slutföra minst 1 ny försäljning av T2Candida/Sepsis maskin innan årsskiftet men leveranstiden är idag 3 månader. Dock har T2 ställt sig mycket positiv till vårt försäljningsarbete och undersöker nu möjligheten till att kunna utleverera en maskin redan under december månad till en av våra svenska kunder.

Produkter, försäljning, avtal, lagerhållning och kommande marknadsföringsåtgärder var en del av de punkter vi gick igenom med våra leverantörer under mässan men framför allt så fokuserade vi mycket av vår tid på T2 Biosystem och vår kommande T2 försäljning, säger Glenn Renhult, VD i Biotech Equity AB (publ)

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Glenn Renhult, VD i Biotech Equity AB (publ)
Tel: +46 72 732 55 33
E-post: glenn.renhult@biotech-igg.com

Mats Andersson, Ordförande i Biotech Equity AB (publ)
Tel: +46 73 312 59 73