Biotech Equity offentliggör idag emissionsmemorandum, teaser och tillhörande teckningssedel på bolagets nya webbplats www.biotech-equity.se/

Ladda ner memorandum (klicka här)

Ladda ner teaser (klicka här)

Ladda ner teckningssedel, utan företrädesrätt (klicka här)

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Glenn Renhult, VD i Biotech Equity AB (publ)
Tel: +46 72 732 55 33
E-post: glenn.renhult@biotech-igg.com

Mats Andersson, Ordförande i Biotech Equity AB (publ)
Tel: +46 73 312 59 73