Bolaget har via sitt dotterbolag Biotech-igG A/S idag mottagit sin första beställning från University of Eastern Finland. Första ordern är av mindre omsättning dock är vi mycket glada över att redan nu få börja sälja på den finska marknaden i december månad,  och bolaget ligger förnärvarande i förhandling med ett flertal potentiella nya kunder som beräknas komma igång under Q1 2018 i Finland, säger Glenn Renhult VD i Biotech Equity AB (publ).

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Glenn Renhult, VD i Biotech Equity AB (publ)
Tel: +46 72 732 55 33
E-post: glenn.renhult@biotech-igg.com

Mats Andersson, Ordförande i Biotech Equity AB (publ)
Tel: +46 73 312 59 73