Bolaget har idag slutfört arbetet kring bolagets företrädsemission och bolaget tillförs 11 656 448 kr före emissionskostnader och avräkningsnotor är även utskickade till respektive tecknare som valt att delta i emissionen. Teckningsgraden blev ca 48% av önskat emissionsbelopp om 24 249 790 kr.

Av emissionen tecknade bolagets huvudägare Capital Conquest AB (pub) en teckning om beloppet 4 712 500 kr,  varav ca 3 400 000 kr var genom företrädesrätt och resterande teckning skede utan företrädesrätt.

Vi har idag avklarat en väldigt viktig del då vi tillsammans har genomfört denna lyckade kapitalanskaffning i Biotech Equity AB (publ). Nya kapitalet kommer användas till att utveckla och expandera koncernen till nya marknader och framtida investeringar, säger Glenn Renhult VD i Biotech Equity AB (publ).

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Glenn Renhult, VD i Biotech Equity AB (publ)
Tel: +46 72 732 55 33
E-post: glenn.renhult@biotech-igg.com

Mats Andersson, Ordförande i Biotech Equity AB (publ)
Tel: +46 73 312 59 73