Biotech-IgG har mottagit en ny årsbeställning från Akademiska Sjukhuset som har ett ordervärde om cirka 80 000 kr och leverans kommer ske löpande under 2018.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Glenn Renhult, VD i Biotech Equity AB (publ)
Tel: +46 72 732 55 33
E-post: glenn.renhult@biotech-igg.com