Biotech-igG har mottagit en ny beställning från Rigshospitalet avseende T2 Biosystem som Biotech-IgG är återförsäljare för i Skandinavien och ordervärdet är cirka 276 000 kr.

En försäljningsökning på nästan 50% mot tidigare månadsbeställning, säger
VD Glenn Renhult i Biotech-igG Equity AB (publ).

Kort om Rigshospitalet
Rigshospitalet (som betyder National, State eller Kingdom Hospital) är ett av de största sjukhusen i Danmark och det mest specialiserade sjukhuset i Köpenhamn. Sjukhusets huvudbyggnad är en 16-våningar funktionalistisk highrise, en av de högsta strukturerna i centrala delar av staden. Rigshospitalet grannar är Panum-byggnaden, som husar Hälso- och medicinska fakulteten vid Köpenhamns universitet. Som ett lärosäte ingår det i ramorganisationen Köpenhamns universitetssjukhus.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Glenn Renhult, VD i Biotech Equity AB (publ)
Tel: +46 72 732 55 33
E-post: glenn.renhult@biotech-igg.com