Biotech-IgG AB har fått utökade distributionsrättigheter av T2 Biosystem och omfattar idag svenska, Danska, Norska, Finska och Isländska marknader. Bolaget kommer via sitt nya avtal kunna nå fler slutkunder och därmed även kunna öka sitt omsättning under innevarande år säger VD Glenn Renhult i Biotech-igG Equity AB (publ).

Kort om T2 Biosystem
T2 Biosystems Inc. fokuserar på att utveckla innovativa diagnostiska produkter för att förbättra patienters hälsa. Med två FDA-godkända produkter inriktade på diagnos av blodförgiftning (sepsis) samt en rad andra produkter under utveckling, är T2 Biosystems ett snabbt framväxande företag inom in vitro-diagnostik. Diagnostikprodukterna från T2 Biosystems används i kliniska laboratorier på sjukhus och i privatdiagnostiska servicelaboratorier. Försäljningsarbetet kommer att påbörjas omedelbart, vilket förväntas generera intäkter tidigast under Q1 2017. Instrument samt reagens kommer att köpas in först i samband med försäljning till kund.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Glenn Renhult, VD i Biotech Equity AB (publ)
Tel: +46 72 732 55 33
E-post: glenn.renhult@biotech-igg.com