Redovisad försäljning för årets första månad blev 1 171 214 kr vilket kan jämföras med 437 515 kr förgående år. Det innebär en omsättningsökning på hela 267% samt en resultatförbättring på ca 500 Tkr mot förgående år. Bolaget har även under samma period tagit emot årsbeställningar om totalt 923 000 kr som kommer intäktsredovisas löpande under de kommande kvartalen 2018.

Genom hårt arbete och med hjälp av duktiga medarbetare har vi under de senaste månaderna äntligen vänt Biotech-IgG:s verksamhet till att bli ett mycket lönsamt företag. Mot bakgrund att Bolaget hållit stängt den första veckan i januari (merparten av bolagets leverantörer har stängt denna period), är det mycket glädjande att kunna uppvisa en omsättningsökning på hela 267% när försäljning endast varit aktiv 3/4 av månaden. Detta gör mig väldigt positiv inför 2018 då det här är början på ett spännande och framgångsrikt år, säger VD Glenn Renhult i Biotech-IgG Equity AB.

Kort om Biotech-IgG Equity AB (publ)
Biotech-IgG Equity AB (publ) är ett investmentbolag med fokus på Biotech sektorn och bedriver primärt handel och distribution av sjukhusprodukter i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Island och Åland. Bolaget har cirka 3 500 aktieägare och huvudägare är idag investmentbolaget Capital Conquest AB (publ). Mer information angående Biotech-IgG verksamhet kan ni läsa på hemsidan www.biotech-igg.com

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Glenn Renhult, VD i Biotech Equity AB (publ)
Tel: +46 72 732 55 33
E-post: glenn.renhult@biotech-igg.com