Som utlovat återkommer nu bolaget med mer information kring bolagets åternoteringsprocess då denna fråga är viktig för bolagets aktieägare och för styrelsen.

Bolaget har redan under slutet av 2017 påbörjat en åternoteringsprocess för att lista bolagets aktie på en lämplig handelsplats som är lämplig för Biotech-IgG verksamhet då bolaget idag har cirka 3500 aktieägare. Arbetet fortgår som planerat och styrelsens ambition är att få en lösning på denna fråga innan slutet av halvåret 2018. Parallellt med detta så förs det även en diskussion med bolagets huvudägare Capital Conquest om ett eventuellt uppköp alternativt återköpsprogram från deras sida för att skapa de bästa förutsättningarna för bolagets minoritets aktieägare. Mer information kring detta kommer publiceras så fort som någon ytterligare information finns tillgänglig.

Kort om Biotech-IgG Equity AB (publ)
Biotech-IgG Equity AB (publ) är ett investmentbolag med fokus på Biotech sektorn och bedriver primärt handel och distribution av sjukhusprodukter i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Island och Åland. Bolaget har cirka 3 500 aktieägare och huvudägare är idag investmentbolaget Capital Conquest AB (publ). Mer information angående Biotech-IgG verksamhet kan ni läsa på hemsidan www.biotech-igg.com

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Glenn Renhult, VD i Biotech Equity AB (publ)
Tel: +46 72 732 55 33
E-post: glenn.renhult@biotech-igg.com