Bolaget kommer senarelägga publicering av sin bokslutskommunikén till den 2018-03-07 då bolaget har idag en väldigt hög arbetsbelastning kring sin försäljning. Vi hoppas alla aktieägare har överseende med detta då vi är i slutförhandling med ett antal större nya avtal som förhoppningsvis kommer kunna presenteras inom kort.

Kort om Biotech-IgG Equity AB (publ)
Biotech-IgG Equity AB (publ) är ett investmentbolag med fokus på Biotech sektorn och bedriver primärt handel och distribution av sjukhusprodukter i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Island och Åland. Bolaget har cirka 3 500 aktieägare och huvudägare är idag investmentbolaget Capital Conquest AB (publ). Mer information angående Biotech-IgG verksamhet kan ni läsa på hemsidan www.biotech-igg.com

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Glenn Renhult, VD i Biotech Equity AB (publ)
Tel: +46 72 732 55 33
E-post: glenn.renhult@biotech-igg.com