Bolaget har idag mottagit en leverans bekräftelse från T2 Biosystem för de första 2 maskinerna som beräknas levereras under nästa vecka till Biotech-IgG Equity AB (publ). Bolaget har även bokat in en site assessment för både Sahlgrenska och Karolinska som kommer genomföras av T2 Biosystem under april månad.

Vår förhoppning är att vi ska ha båda T2 maskinerna installerad och uppstartade under maj månad om allt går som det ska, säger Glenn Renhult, VD i Biotech-IgG Equity AB (publ).

Kort om Biotech-IgG Equity AB (publ)
Biotech-IgG Equity AB (publ) är ett investmentbolag med fokus på Biotech sektorn och bedriver primärt handel och distribution av sjukhusprodukter i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Island och Åland. Bolaget har cirka 3 500 aktieägare och huvudägare är idag investmentbolaget Capital Conquest AB (publ). Mer information angående Biotech-IgG verksamhet kan ni läsa på hemsidan www.biotech-igg.com

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Glenn Renhult, VD i Biotech Equity AB (publ)
Tel: +46 72 732 55 33
E-post: glenn.renhult@biotech-igg.com