Styrelsen i Biotech-IgG Equity AB (publ) har med stöd av sitt bemyndigande från stämman den 22 juni 2017 beslutat att genomföra en riktad nyemission på 1 615 288 kr om totalt 41 417 674 B-aktier riktat till en grupp investerare om cirka 60 personer. Emissionen genomfördes till aktiekursen 0.039 kr och medför en utspädningseffekt om cirka 6 % för bolagets befintliga aktieägare.

Vid bolagets senaste företrädsemission som genomfördes i nov/dec 2017 så fick en del aktieförvaltare problem med att boka ut teckningsrätter till en del av bolagets aktieägare. Detta resulterade i att en större grupp aktieägare tillskrev sedan bolaget med önskemål om att få teckna aktier efter emissionen utgång. Styrelsen tog då beslutet att genomföra en riktad nyemission dock till en emissionskurs om 0.039 kr aktie vilket är cirka 36% högre teckningskurs än vid bolagets företrädsemissionen i 2017, säger Glenn Renhult, VD i Biotech-IgG Equity AB (publ).

Kort om Biotech-IgG Equity AB (publ)
Biotech-IgG Equity AB (publ) är ett investmentbolag med fokus på Biotech sektorn och bedriver primärt handel och distribution av sjukhusprodukter i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Island och Åland. Bolaget har cirka 3 500 aktieägare och huvudägare är idag investmentbolaget Capital Conquest AB (publ). Mer information angående Biotech-IgG verksamhet kan ni läsa på hemsidan www.biotech-igg.com

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Glenn Renhult, VD i Biotech Equity AB (publ)
Tel: +46 72 732 55 33
E-post: glenn.renhult@biotech-igg.com