Styrelsen i Biotech-IgG Equity AB (publ) har med stöd av sitt bemyndigande från stämman den 22 juni 2017 beslutat att genomföra en riktad nyemission på 1 698 900 kr om totalt 40 450 000 B-aktier riktat till en grupp privata investerare på 15 investerare. Emissionen genomfördes till aktiekursen 0.042 kr och medför en utspädningseffekt om cirka 5,40 % för bolagets befintliga aktieägare.

Kapitalanskaffningen kommer uteslutande att användas för att kunna expandera i en högre takt med T2 Biosystem instrument T2Dx i både Sverige, Norge, Danmark, Finland, Åland och Island, säger Glenn Renhult, VD i Biotech-IgG Equity AB (publ).

Kort om Biotech-IgG Equity AB (publ)
Biotech-IgG Equity AB (publ) är ett investmentbolag med fokus på Biotech sektorn och bedriver primärt handel och distribution av sjukhusprodukter i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Island och Åland. Bolaget har cirka 3 000 aktieägare och huvudägare är idag investmentbolaget Capital Conquest AB (publ). Mer information angående Biotech-IgG verksamhet kan ni läsa på hemsidan www.biotech-igg.com

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Glenn Renhult, VD i Biotech Equity AB (publ)
Tel: +46 702 537 296
E-post: glenn.renhult@biotech-igg.com