Bolaget har nyligen mottagit en ny beställning från Oslo Universitetssjukhus där ordervärdet uppgår till cirka 580 000 kr. Leverans beräknas ske under oktober månad.

Verksamheten utvecklas positivt i Norge och vårt samarbete med Oslo går över förväntan. Därutöver samtalar vi idag med ett flertal andra sjukhus i Norge om att teckna årsavtal, vilket kommer säkerställa vår försäljning under en längre tid. Sammantaget ser vi en mycket positiv trend i försäljningsutvecklingen vilket är glädjande för bolagets fortsatta tillväxt på dess marknad, säger Glenn Renhult VD i Biotech-IgG Equity AB (pub).

Kort om Biotech-IgG Equity AB (publ)
Biotech-IgG Equity AB (publ) är ett investmentbolag med fokus på Biotech sektorn och bedriver primärt handel och distribution av sjukhusprodukter i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Island och Åland. Bolaget har cirka 3 000 aktieägare och huvudägare är idag investmentbolaget Capital Conquest AB (publ). Mer information angående Biotech-IgG verksamhet kan ni läsa på hemsidan www.biotech-igg.com

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Glenn Renhult, VD i Biotech Equity AB (publ)
Tel: +46 702 537 296
E-post: glenn.renhult@biotech-igg.com