Ny sjukhusdata vid IDWeek 2018 visar fördelarna med blodanalysresultat av candida på 3 till 5 timmar, utan att vänta på resultatet från blodkultur.

Här är några höjdpunkter
Kliniker på University of Pittsburgh Medical Center presenterade en rapport som visar att T2Candida-panelen leder till en bevisad minskning av onödig insättning av antibiotika. Med T2Candida-panelen reducerades antalet dagar av behandling per patient med en median på 11 dagar inom intensivvården.

Kliniker från Henry Ford Health System presenterade 3 rapporter över deras nyttjande av T2Candida-panelen. Studierna fann att T2Candida Panelens snabba användningstid och tillförlitliga resultat, reducerar insättningen av bred antibiotikabehandling och styr det kliniska beslutsfattandet hos Henry Ford.

T2Candida-panelen visade en betydande snabb fördel jämfört med blododlingskulturen. I en studie var den genomsnittliga tiden till resultat för T2 6 timmar (3-12 timmar), medan motsvarande tid för blodkulturbaserade resultat i genomsnitt var 4 dagar (2-5 dagar).

Kort om Biotech-IgG Equity AB (publ)
Biotech-IgG Equity AB (publ) är ett investmentbolag med fokus på Biotech sektorn och bedriver primärt handel och distribution av sjukhusprodukter i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Island och Åland. Bolaget har cirka 3 000 aktieägare och huvudägare är idag investmentbolaget Capital Conquest AB (publ). Mer information angående Biotech-IgG verksamhet kan ni läsa på hemsidan www.biotech-igg.com

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Glenn Renhult, VD i Biotech Equity AB (publ)
Tel: +46 702 537 296
E-post: glenn.renhult@biotech-igg.com