Styrelsen i Biotech-IgG Equity AB (publ) har idag beslutat att bolaget ska kalla till en extra bolagstämma och avser att hålla den under november månad för att fatta beslut om bland annat nedanstående punkter.

Omvänd aktiesplit
Styrelsen kommer föreslå att bolaget genomför en så kallad omvänd aktiesplit för att minska antalet utomstående aktier i bolaget vilket styrelsen anser kommer gynna bolaget på långsikt samt möjliggöra för institutioner och fonder att kunna investera i bolaget framöver.

Utgivande av teckningsoptioner
Styrelsen kommer föreslå att bolaget ger ut en teckningsoption med företrädsrätt för befintliga aktieägare med en teckningskursen om 0.08 per aktie och programet kommer motsvarar ca 16 miljoner kronor före emissionskostnader och löper under en period av 12 månader. Kapitalet från teckningsoptionen kommer uteslutande att användas till att expandera med T2 Biosystem och dess nya avtal i Norden.

Aktieutdelning
Styrelsen kommer föreslå en aktieutdelningi form av en sakutdelning till ett värde av 16.8 miljoner. Bolaget har sedan november 2017 bedrivit en delad verksamhet och bolagets equity sida har under denna tid genomfört ett par finansiella investeringar som styrelsen idag bedömer är lämpliga att dela ut till bolagets aktieägare. Värdet på utdelningen motsvarar cirka 0.02 per aktie och mer information om denna transaktion kommer publiseras i sin helhet i den kommande kallelsen till extra bolagstämma.

En formell kallelse till en extra bolagstämma kommer publiceras inom kort och stämman planeras att hållas i Göteborg som vanligt på Arkipelagens företagscenter, Stora Åvägen 21, 436 34 Askim.

Kort om Biotech-IgG Equity AB (publ)
Biotech-IgG Equity AB (publ) är ett investmentbolag med fokus på Biotech sektorn och bedriver primärt handel och distribution av sjukhusprodukter i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Island och Åland. Bolaget har cirka 3 000 aktieägare och huvudägare är idag investmentbolaget Capital Conquest AB (publ). Mer information angående Biotech-IgG verksamhet kan ni läsa på hemsidan www.biotech-igg.com

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Glenn Renhult, VD i Biotech Equity AB (publ)
Tel: +46 702 537 296
E-post: glenn.renhult@biotech-igg.com