Bolaget pressmeddelande den 2018-10-30 att bolaget avser att genomföra en en riktad nyemission till strategiska investerare om beloppet 1.0 miljoner före avdrag för emissionskostnader. Emissionen blev justerad och tecknat antal aktier blev totalt 25 800 000 st till ett belopp om totalt 1.341.600 kr.

Rådgivare har varit Capital Conquest AB (publ) i samband med denna kapitalanskaffning.

Kort om Biotech-IgG Equity AB (publ)
Biotech-IgG Equity AB (publ) är ett investmentbolag med fokus på Biotech sektorn och bedriver primärt handel och distribution av sjukhusprodukter i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Island och Åland. Bolaget har cirka 3 000 aktieägare och huvudägare är idag investmentbolaget Capital Conquest AB (publ). Mer information angående Biotech-IgG verksamhet kan ni läsa på hemsidan www.biotech-igg.com

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Glenn Renhult, VD i Biotech Equity AB (publ)
Tel: +46 702 537 296
E-post: glenn.renhult@biotech-igg.com