Bolaget har idag anlitat en Finsktalande konsult som ska hjälpa bolaget fokusera på den Finska marknaden då bolaget avser att expandera och växa på den Finska och Åländska marknaden under kommande kvartal.

Jag finner det mycket positivt att vi får möjligheten att kunna bearbeta den Finska marknaden på ett effektivare sätt samtidigt som vi breddar bolagets kompetens med ytterligare en ny medarbetare, säger Glenn Renhult, Koncernchef i Biotech-IgG Equity AB (publ).

Kort om Biotech-IgG Equity AB (publ)
Biotech-IgG Equity AB (publ) är ett investmentbolag med fokus på Biotech sektorn och bedriver primärt handel och distribution av sjukhusprodukter i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Island och Åland. Bolaget har cirka 3 000 aktieägare och huvudägare är idag investmentbolaget Capital Conquest AB (publ). Mer information angående Biotech-IgG verksamhet kan ni läsa på hemsidan www.biotech-igg.com

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Glenn Renhult, VD i Biotech Equity AB (publ)
Tel: +46 702 537 296
E-post: glenn.renhult@biotech-igg.com