Bolaget har tecknat ett kreditavtal med huvudägaren Capital Conquest AB (publ) om totalt 2.5 mkr för att säkerställa finansiering av 3st T2Dx instrumenten som är beställda från leverantören T2 Biosystems.

Kreditavtalet är tecknat till marknadsmässiga villkor och löper på 5 år med en årsavgift om 3,5%. Vi är givetvis väldigt tacksamma att ha en huvudägare som kan stötta bolaget ekonomiskt när vi genomför inköp i denna storleksordning, säger Glenn Renhult, Koncernchef i Biotech-IgG Equity AB (publ).

Kort om Biotech-IgG Equity AB (publ)
Biotech-IgG Equity AB (publ) är ett investmentbolag med fokus på Biotech sektorn och bedriver primärt handel och distribution av sjukhusprodukter i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Island och Åland. Bolaget har cirka 3 000 aktieägare och huvudägare är idag investmentbolaget Capital Conquest AB (publ). Mer information angående Biotech-IgG verksamhet kan ni läsa på hemsidan www.biotech-igg.com

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Glenn Renhult, VD i Biotech Equity AB (publ)
Tel: +46 702 537 296
E-post: glenn.renhult@biotech-igg.com