Bolaget har erhållit en likvid om totalt 1.150.000 kr för teckning av OB1 (3 år obligation) och utbokning av obligationerna beräknas ske till respektive tecknare inom 2-4 veckor när registreringen är klar på Euroclear.

Totalt var det cirka 75 tecknare som valde att delta i bolagets obligationsteckning med en genomsnitts teckning på cirka 15 tkr, säger Glenn Renhult, Koncernchef i Biotech-IgG Equity AB (publ).

Kort om Biotech-IgG Equity AB (publ)
Biotech-IgG Equity AB (publ) är ett investmentbolag med fokus på Biotech sektorn och bedriver primärt handel och distribution av sjukhusprodukter i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Island och Åland. Bolaget har cirka 3 000 aktieägare och huvudägare är idag investmentbolaget Capital Conquest AB (publ). Mer information angående Biotech-IgG verksamhet kan ni läsa på hemsidan www.biotech-igg.com

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Glenn Renhult, VD i Biotech Equity AB (publ)
Tel: +46 702 537 296
E-post: glenn.renhult@biotech-igg.com