Biotech-IgG Equity AB (publ) har ingått en avsiktsförklaring med av Sveriges större universitets-, och regionsjukhus om att anskaffa ett T2Dx instrument från T2 Biosystem. Biotech-IgG har under en längre tid fört en diskussion med detta sjukhus och vår förhoppning är att ett avtal kommer på plats innan årsskiftet och därefter en leverans av instrumentet under Q1 2019 till sjukhuset.

Det aktuella sjukhuset har en betydande roll och position inom svensk sjukvård där stor vikt läggs vid att ligga i framkant vad det gäller innovationer och ny teknik. Genom att vi får möjligheten att placera ett instrument här är vi övertygade om att andra sjukhus snabbare får kunskap, lärdom och förtroende för T2Dx och dess funktionalitet.

Detta är ett stort steg mot en bredare etablering på marknaden, och följer vår strategi att bygga från toppen för att branschen snabbare ska få upp ögonen och kunskapen för T2 säger Glenn Renhult, Koncernchef i Biotech-IgG Equity AB (publ).

Detta pressmeddelande är distribuerat via Cision Sverige pressmeddelandetjänst den 7 december 2018 på uppdrag av Biotech-IgG Equity AB (publ).

Kort om Biotech-IgG Equity AB (publ)
Biotech-IgG Equity AB (publ) är ett investmentbolag med fokus på Biotech sektorn och bedriver primärt handel och distribution av sjukhusprodukter i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Island och Åland. Bolaget har cirka 3 000 aktieägare och huvudägare är idag investmentbolaget Capital Conquest AB (publ). Mer information angående Biotech-IgG verksamhet kan ni läsa på hemsidan www.biotech-igg.com

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Glenn Renhult, VD i Biotech Equity AB (publ)
Tel: +46 702 537 296
E-post: glenn.renhult@biotech-igg.com