Biotech-IgG Equity AB (publ) har ingått avtal med Karolinska Universitetssjukhus med leverans och installation av ett T2Dx instrument, samt utbildning av Karolinska Universitetslaboratoriets personal, vilket sker under första halvan januari. Samarbetet mellan Biotech-IgG Equity AB och Karolinska sjukhuset kommer inledas med en testperiod där Karolinska utför en blodanalysstudie utifrån sina patientgrupper där provresultat och arbetssätt ska fastställas.

Karolinska sjukhuset har en betydande roll och position inom svensk sjukvård där stor vikt läggs vid att ligga i framkant vad det gäller innovationer och ny teknik. Genom att vi får möjligheten att inleda detta samarbete är vi övertygade om att andra sjukhus snabbare får kunskap, lärdom och förtroende för T2Dx och dess funktionalitet.

Vi är mycket stolta att kunna presentera detta samarbete med Karolinska Universitetssjukhus vilket är ett stort steg mot att etablera T2 på den Nordiska marknaden säger Glenn Renhult, Koncernchef i Biotech-IgG Equity AB (publ).

Kort om Karolinska Universitetssjukhuset
Karolinska Universitetssjukhuset är ett av Europas största universitetssjukhus. Tillsammans med Karolinska Institutet utgör sjukhuset ett medicinskt centrum med högt internationellt anseende. Sjukhuset har idag 1 600 vårdplatser med 15 800 medarbetare och har cirka 1,6 miljoner unika patientbesök per år varav 5% av dessa är utomläns eller- utlandspatienter.

Kort om Biotech-IgG Equity AB (publ)
Biotech-IgG Equity AB (publ) är ett investmentbolag med fokus på Biotech sektorn och bedriver primärt handel och distribution av sjukhusprodukter i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Island och Åland. Bolaget har cirka 3 000 aktieägare och huvudägare är idag investmentbolaget Capital Conquest AB (publ). Mer information angående Biotech-IgG verksamhet kan ni läsa på hemsidan www.biotech-igg.com alternativt www.biotech-equity.se

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Glenn Renhult, VD i Biotech Equity AB (publ)
Tel: +46 702 537 296
E-post: glenn.renhult@biotech-igg.com