Akademiska sjukhusets institution för medicinska vetenskaper tillsammans med Klinisk mikrobiolog och vårdhygien i Uppsala har tecknat avtal med Biotech-IgG Equity att genomföra en egen blodanalysstudie med T2Dx instrumentet från T2 Biosystem i USA.

Biotech har sedan tidigare ett samarbete med Akademiska sjukhuset i Uppsala såsom leverantör av in vitro artiklar. Att nu även få möjligheten att utöka och fördjupa samarbetet i och med leverans av ett T2Dx instrument känns mycket positivt för framtiden säger Biotechs VD Glenn Renhult.

Kort om Akademiska sjukhuset
Akademiska sjukhuset är ett av Sveriges största sjukhus med sina 940 vårdplatser och 8 300 medarbetare och hanterar idag ca 700 000 unika patientbesök per år, varav såld vård till andra landsting är 2,3 miljarder kr.

Kort om T2 Biosystem
T2 Biosystems Inc är ett Nasdaqnoterat USA företag som fokuserar på utveckling av innovativa diagnostiska produkter för att förbättra patienters hälsa. T2 har idag två FDA-godkända produkter inriktade på diagnos av sepsis (blodförgiftning) samt en rad andra produkter under utveckling. T2 Biosystems är ett snabbt framväxande företag inom in vitro-diagnostik.

Kort om Biotech-IgG Equity AB (publ)
Biotech-IgG Equity AB (publ) är ett investmentbolag med fokus på Biotech sektorn och bedriver primärt handel och distribution av sjukhusprodukter i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Island och Åland. Bolaget har cirka 3 000 aktieägare och huvudägare är idag investmentbolaget Capital Conquest AB (publ). Mer information angående Biotech-IgG verksamhet kan ni läsa på hemsidan www.biotech-igg.com alternativt www.biotech-equity.se

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Glenn Renhult, VD i Biotech Equity AB (publ)
Tel: +46 702 537 296
E-post: glenn.renhult@biotech-igg.com