Biotech-IgG Equity AB (publ) har ingått avtal med Köpenhamns Universitetssjukhus Hvidovre med leverans och installation av ett T2Dx instrument, samt utbildning av sjukhusets personal på mikrobiologiavdelning, vilket sker under våren. Samarbetet mellan Biotech-IgG Equity AB och Hvidovre sjukhus kommer inledas med en testperiod där Hvidovre utför en blodanalysstudie utifrån sina patientgrupper där provresultat och arbetssätt ska fastställas.

Köpenhamns Universitetssjukhus Hvidovre är bland de sjukhus i Norden som utför absolut flest antal blodanalyser och vi är därför väldigt stolta över att kunna presentera detta samarbete. Vi är övertygade om att andra sjukhus snabbare får kunskap, lärdom och förtroende för T2Dx och dess funktionalitet när sjukhus såsom Hvidovre visar vägen.

Det känns mycket glädjande att kunna presentera detta samarbete med Hvidovre Universitetssjukhus vilket är ytterligare ett stort steg mot att på allvar etablera T2 på den Nordiska marknaden säger Glenn Renhult, Koncernchef i Biotech-IgG Equity AB (publ).

Kort om Hvidovre Hospital
Hvidovre sjukhus är ett sjukhus beläget i Hvidovre nära Köpenhamn i Danmark och är en av Danmarks största med mer än 40 000 patienter som är godkända varje år. Den har 35 avdelningar, däribland Danmarks största leveransavdelning med över 5 500 leveranser per år. Sjukhuset är även ett lärosäte för medicinska studenter från Köpenhamns universitet.

Kort om Biotech-IgG Equity AB (publ)
Biotech-IgG Equity AB (publ) är ett investmentbolag med fokus på Biotech sektorn och bedriver primärt handel och distribution av sjukhusprodukter i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Island och Åland. Bolaget har cirka 3 000 aktieägare och huvudägare är idag investmentbolaget Capital Conquest AB (publ). Mer information angående Biotech-IgG verksamhet kan ni läsa på hemsidan www.biotech-igg.com alternativt www.biotech-equity.se

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Glenn Renhult, VD i Biotech Equity AB (publ)
Tel: +46 702 537 296
E-post: glenn.renhult@biotech-igg.com

Ladda ner pressmeddelande (PDF 43KB)